“Hoeveel geld moet ik reserveren voor de belasting?”, vragen startende ondernemers zich vaak af. Het niet kunnen betalen van belastingen door gebrek aan geld op de rekening heeft vervelende gevolgen. Dit kunt u voorkomen door nu al rekening te houden met eventuele toekomstige btw en inkomstenbelasting. Maar hoe werkt dat?

OOK KOSTBAAR

Het niet (tijdig) kunnen betalen van belastinggelden is niet alleen naar, maar vaak ook een dure zaak. Denk aan boetes of invorderingsrente tot mogelijk een dwangbevel. Dit kunt u voorkomen door nu al rekening te houden met eventuele toekomstige belastingen. Maar hoe en hoeveel?

EERST DE BTW

Ontvangen btw is niet úw geld

Om er zeker van te zijn dat u de verschuldigde btw te zijner tijd kunt afdragen aan de Belastingdienst, is het verstandig om de btw van de facturen die u betaald krijgt, direct te reserveren op een aparte zakelijke (spaar)bankrekening.

Tip. Een zakelijke (spaar)bankrekening kunt u bij de meeste banken gratis online openen.

Factuurstelsel

Dit stelsel geldt als u voornamelijk levert aan andere ondernemers. Dan is de factuurdatum leidend bij de btw-aangifte. Let op. Omdat de Belastingdienst geen rekening houdt met het betaalgedrag van uw klanten, kan het zijn dat u btw moet afdragen, terwijl u nog geen betaling van uw klant heeft ontvangen.

Kasstelsel

Dit stelsel geldt als u voornamelijk levert aan particulieren. Dan hoeft u de btw over de omzet pas te betalen als uw klant betaald heeft.

Slim factureren

Als u aan het einde van een kwartaal een factuur moet maken, dan kan het slim zijn om hier een paar dagen mee te wachten, omdat dan de btw pas in een volgend kwartaal afgedragen hoeft te worden. Let op. U bent wel verplicht uiterlijk de 15e dag van de maand, die volgt op de maand waarin u heeft geleverd, de factuur te versturen.

INKOMSTENBELASTING

Over de winst die u behaalt, bent u inkomstenbelasting (IB) en Zvw-premie verschuldigd. Hoeveel u moet betalen, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de winst en de aftrekposten waar u recht op heeft. De aanslag IB/Zvw-premie 2017 krijgt u nadat u de aangifte IB 2017 heeft gedaan.

VOORKOM VERRASSINGEN

Waarschijnlijk heeft u een voorlopige aanslag IB en Zvw-premie 2017 ontvangen. U betaalt dan maandelijks een bedrag vooruit. Echter, de voorlopige aanslag is een schatting en gebaseerd op de definitieve aanslag van 2015. Zijn uw omstandigheden veranderd? Gaat u meer winst maken dan het geschatte bedrag? Pas dan uw voorlopige aanslag aan op ‘Mijn Belastingdienst’. Dit heeft als voordeel dat u geen rente van 4% (2017) verschuldigd bent over het te betalen bedrag. Dit is wel het geval als u de belasting achteraf betaalt.

INDICATIE OM TE RESERVEREN?

Onderstaande tabel geeft u een indicatie van de te betalen (en eventueel te reserveren) IB en Zvw-premie. Hierbij is rekening gehouden met de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Er is geen rekening gehouden met de oudedagsreserve, overige aftrekposten en overige heffingskortingen.

Bron: Indicator